Het gebeurt gelukkig niet al te vaak in Nederland, maar op z’n tijd trekt er een fikse storm over het land die links en rechts een spoor van vernieling achterlaat. Natuurlijk is er niks mis met de herfst in huis halen, maar schade aan je huis of inboedel door natuurgeweld is natuurlijk heel vervelend. De kosten kunnen ook flink oplopen, dus het is goed om te weten wat je verzekering dekt bij schade aan je inboedel of opstal.

 

Is het wel een storm?

Het uitkeren bij stormschade begint met het bepalen of het wel om een storm gaat. Pas vanaf windkracht 7 spreekt de verzekeraar van stormschade. Heeft de KNMI een lagere windkracht gemeten, terwijl jij toch schade hebt aan je opstal of inboedel? Dan wordt er gekeken naar schade bij anderen in een straal van 10 kilometer rond jouw woning. Is er een patroon van schade waarneembaar, dan kan de verzekeraar alsnog tot vergoeding van stormschade overgaan.

 

Opstal

Schade aan je huis en je perceel valt onder de opstalverzekering. Kapotte dakpannen en schade aan de gevel zijn hier voorbeelden van. Als je een vijver hebt, valt deze ook onder de opstal, net als een open haard. Ook een schutting op de erfgrens valt onder de opstalverzekering, maar als je deze schutting deelt met de buren moet de schade gelijk gedeeld worden: 50 procent voor jouw verzekering en 50 procent voor die van hen. Let op: de verzekeraar verwacht dat je je best doet om de schade preventief te beperken. Schade door achterstallig onderhoud en nalatigheid wordt niet vergoed.

 

Inboedel

Ook je inboedel kan schade oplopen. De inboedel valt onder je inboedelverzekering. Als er door de storm lekkages ontstaan die je meubels beschadigen, wordt dat door deze verzekering vergoed. Ook je tuinmeubilair valt hieronder. Pas op: als de storm voorspeld is, wordt je geacht je tuinmeubilair van tevoren op te bergen en al je ramen te sluiten. De meeste inboedelverzekeringen dekken ook schade die wordt veroorzaakt door een voorwerp dat jij niet verzekerd hebt, bijvoorbeeld bij schade door een afgewaaide dakpan of omgewaaide schoorsteen van het huis van de buren. Voor stormschade aan je auto, gelden weer andere regels.

 

Tips

De scheidslijn tussen wat er onder de opstalverzekering valt en wat er onder inboedelverzekering valt is niet altijd geheel duidelijk. Zo valt een losliggende vloer onder de inboedel en een vastliggende vloer onder de opstal. Juist hierom is het raadzaam om beide verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te sluiten. Dat voorkomt langdurig gesteggel over wie wat moet vergoeden. Vaak, maar niet altijd, is er een eigen risico dat op verschillende manieren berekend of toegepast kan worden. Zo werken veel verzekeraars met een eigen risico van 2 promille van de verzekerde som. Meestal zit daar een maximum van 450 euro aan. Je kunt dit afkopen door een hogere maandelijkse premie te betalen. Voor beide verzekeringen geldt dat je de schade zo snel mogelijk moet melden aan de verzekeraar, zodat je ook geholpen kunt worden met het treffen van noodvoorzieningen om meer schade te voorkomen. Maak goede, duidelijke foto’s van de schade in en aan je huis en perceel om je zaak te versterken.