Op landgoederen zijn vaak uitbundige voorjaarsbloeiers te vinden. Niet al deze bloemen zijn inheems aan onze gewesten, sommige komen uit verre oorden en worden stinsenplanten genoemd. Dat stinsenplanten zich goed konden inburgeren bewijzen de sneeuw- en lenteklokjes wel. Daarnaast zijn er nog tal van andere soorten.

Wat zijn stinsenplanten

Stinsenplanten zijn sierplanten die zijn ingevoerd om hun esthetische waarde. Daarom zie je ze vooral terug rondom kastelen, buitenplaatsen, in pastorietuinen en op landgoederen. Hier werden ze door rijke landeigenaren aangeplant om de tuinen te sieren. Tegen het einde van de 18e eeuw werden stinsenplanten steeds populairder, de Engelse stijl had immers haar intrede gedaan en draaide om verfijnde schoonheid. De planten zijn gaan verwilderen en bloeien jaarlijks opnieuw op.

Na 1950 werden er steeds meer stinsenplanten gevonden buiten Friesland, bijvoorbeeld in Groningen en Utrechtse landgoederen. De term stinsenplanten werd sinds dien ook vaker gebruikt buiten Friesland.

Enkele voorbeelden van stinsenplanten zijn:

Witte bosanemooon

Witte bosanemoon (Anemone nemorosa)

Lenteklokje

Lenteklokje

Lenteklokjes (Leucojum vernum)

Bostulp

Bostulp (Tulipa sylvestris)

Herfsttijloos

Herfsttijloos

Herfsttijloos (Colchicum autumnale)

Wilde kievietsbloem

Wilde kievitsbloem

Wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris)

Benaming

De naam ‘stinsenplant’ is afgeleid van het Friese woord stins wat stenen huis betekent. Hiermee werd gedoeld op de verdedigbare woontorens die veel voorkwamen in het Friese en Groningse landschap. In 1932 gebruikte Jacob Botke waarschijnlijk voor het eerst het woord stinsenplant en is het woord in gebruik geraakt om niet-inheemse, verwilderde planten aan te duiden.

Stinsenplanten zien

Ben je benieuwd geworden naar stinsenplanten en wil je ze graag zelf zien? Dat kan bij veel buitenplaatsen en landgoederen, zeker waar de grond vochtig en voedselrijk is. Op de website van Stinzen Flora Monitor vind je locaties waar veel stinsenplanten bloeien.

Anderen lezen ook:  Schorseneren

Zelf een stinsentuin maken

Stinsenplanten fleuren je voorjaarstuin op met de meest prachtige kleuren. Dit is niet alleen een feestje voor het oog, maar ook voor insecten zoals hommels. Allemaal redenen dus om zelf ook een stinsentuin te creëren. Zorg ervoor dat je grond rijk is aan voedsel en goed vochtig. Kleigrond is hier zeer geschikt voor. Haal overmatig onkruid op tijd weg, anders kan het de stinsenplanten overwoekeren.

Meer lezen:

Tips voor een betoverende bloemenweide