Kra, kra, daar komen ze aangevlogen, allemaal vogels uit de kraaienfamilie. Toch lijken niet alle kraaien op elkaar. Vooral de snavels verschillen zeer: ze kunnen lang, recht, kort of gebogen zijn.

Kraaiachtigen komen over nagenoeg de hele wereld voor, behalve in Nieuw-Zeeland, Antarctica en het zuiden van Zuid-Amerika. De bekende zwarte kraai is een vogel die behoort tot de kraaiachtigen (Corvidae). Er zijn ongeveer 100 verschillende soorten kraaien. Niet alle kraaien zijn zwart qua kleur of hebben ‘kraai’ in hun naam staan. We hebben hieronder enkele bekende kraaien op een rij gezet.

Zwarte kraai

De zwarte kraai zie je zelden in grote groepen. Ze hebben veertjes op de aanzet van hun stevige snavel.
zwarte kraaien

Roek

Roeken herken je aan de lichtgekleurde snavelaanzet. In de winter strijken ze in grote groepen op onze akkers neer. Broeden doen ze echter in grote groepen in de toppen van hoge bomen. De laatste decennia is het aantal roeken weer toegenomen.
roek nesten

Bonte kraai

De bonte kraai broedt zelden in ons land. Deze opvallend wit-lichtgrijs met zwart gekleurde vogel is vooral thuis in Noord- en Oost-Europa.

ekster

Ekster

Dat kraaiachtigen slimme vogels zijn, bewijst de ekster. Deze vogel bouwt meerdere nesten, maar legt zijn eieren in slechts één nest.
Dat eksters dol zijn op goud en glinsterdingetjes, klopt volgens de onderzoekers niet.

raaf

Raaf

De raaf met zijn diepzwart gekleurd verenkleed is de grootste zangvogel van de wereld. In onze contreien was hij eind jaren ’40 uitgeroeid, maar inmiddels broedt hij weer hier. De nesten worden hoog in de toppen van de boom gemaakt; het kan dan een drukte van jewelste zijn.

Anderen lezen ook:  Kraanvogels bouwen vetreserves op in Nederland

Vlaamse Gaai

Vlaamse gaai

De Vlaamse gaai heeft zijn eigen manier om dieren af te schrikken of soortgenoten te waarschuwen; hij kan heel goed geluiden imiteren, ook dat van een roofvogel bijvoorbeeld…

Brutale kraaien

Kraaiachtigen zijn vrij brutaal en schromen niet om een aanval te doen op de voederplankjes en -silo’s in de tuin.