Misschien heb je ze al knus bij elkaar zien zitten: vrouwtjeseend en mannetjeseend. De paartijd van eenden begint al vroeg en nu zijn ze vaak op de versiertoer.

In sloten en op plassen, maar vooral ook op vijvers in steden en dorpen, hebben zich soms al koppeltjes gevormd. In stedelijke gebieden en binnen de bebouwde kom is het immers warmer, waardoor de eenden soms al in december op de versiertoer gaan. In de vrije natuur gebeurt dit wat later. Let er maar eens op: waar de eenden voorheen in een groep rondzwommen, zonderen zich steeds meer paartjes af.

Je kunt goed zien wanneer eenden hun partner voor het komende broedseizoen gaan uitkiezen. Het ritueel begint met de woerden – de mannetjeseenden – die samenscholen om in de eerste plaats indruk op elkaar te maken. Een beetje stoerdoenerij. Gedrag dat door de vrouwtjes nauwlettend wordt gevolgd. Zien een mannetje en vrouwtje elkaar wel zitten, dan zwemmen ze knikkoppend naar elkaar toe.

Het nestelen gebeurt vaak al in maart. Overigens is er in de paartijd nog maar weinig sprake van romantiek; de woerden gaan behoorlijk ruw met hun vrouwtje om…