Wanneer je de roep van de koekoek hoort weet je dat het zomerseizoen niet lang meer op zich laat wachten. Koekoeken zijn een waar cultureel fenomeen, denk bijvoorbeeld aan de koekoeksklok bij je grootouders, of misschien heb je er zelf nog één in huis hangen. Leuk om te weten, oorspronkelijk waren deze klokken bedoeld als wekker. Hier lees je meer over deze echte zomervogel.

1 De koekoek is een luie vogel

De koekoek maakt zelf geen nest, maar legt haar ei in het nest van een waardvogel. Een waardvogel is een soort onvrijwillige gastheer. Koekoeksvogels komen ook pas een geruime tijd na hun waardvogel richting Nederland, het nest is dan al gereed. De vrouwtjeskoekoek haalt een ei uit het nest van de waardvogel en legt haar eigen ei er voor in de plaats. Ze heeft zich zo gespecialiseerd in haar waardvogel, dat de eieren die ze legt op die van de waardvogel lijken.

koekoek

1 koekoeksei tussen de eieren van de bosrietzanger.

2 Het gaat slecht met de koekoek

In de laatste helft van de vorige eeuw is er een halvering in het aantal koekoeken waargenomen. Eén van de oorzaken hiervan is de afname van het aantal waardvogels, zoals de graspieper en de witte kwikstaart. Dit is te wijten aan de moderne landbouwpraktijken. Koekoeken hebben baadt bij herstelmaatregelen van bijvoorbeeld halfopen natuurgebieden en een hervorming van de landbouw. In de afgelopen jaren is er wel een toename in aantallen geconstateerd.

3 Een koekoek houdt van hoge bomen

De koekoek houdt van halfopen landschappen. Het liefst zijn ze in de buurt van moerassen of bijvoorbeeld duinen. Daar kijken ze vanuit het topje van bomen en andere hoge plaatsen uit over de omgeving, zoekend naar het nest van een waardvogel. Je hoort de mannetjeskoekoek luid roepen vanaf half april tot in juni, zo geven ze hun territorium te kennen.

koekoek op boomtak

De koekoek houdt van hoge punten. Vanaf hier kunnen ze makkelijker een nest vinden om de eieren in te leggen.

4 Ze eten giftige rupsen

Een hongerige koekoek eet graag rupsen, ook de harige soorten. Dat is best bijzonder, want die haren zijn juist giftig en deze rupsen worden niet door andere vogelsoorten gegeten. Koekoeken hebben een beschermende laag op hun maag waardoor ze geen last hebben van de giftige haren en maken er een braakbal van. Daarnaast eten ze insecten en soms de eieren van hun waardvogel. Geen graag geziene gast dus!

Anderen lezen ook:  Op tuinenreis naar Ostfriesland en Oost-Groningen van 13 t/m 17 september

5 Tropische winterliefhebber

De koekoek houdt van een warme winter. Ze vliegen in juni/juli dan ook terug naar het warme zuiden, waar ze zich voor de rest van het jaar ophouden in bijvoorbeeld de regenwouden van Congo. In september volgen de jonge koekoeken die dat jaar geboren zijn. Pas rond april komen ze weer richting West-Europa en hoor je hun typische zang die de zomer aankondigt.

Meer weten over vogels? Klik dan hier!

Heb jij een koekoek gehoord? Laat het ons weten in de reacties!