Het bruingrijs gespikkelde verenkleed van de veldleeuwerik mag dan onopvallend zijn, dit vogeltje zingt wel de sterren van de hemel!

De veldleeuwerik is vooral bekend vanwege zijn bijzondere zangvlucht. Al fluitend – een geluid dat als tierelierend omschreven wordt – stijgt deze vogel tot soms wel 100 meter hoogte, waarna hij een tijdje rondcirkelt en dan weer naar beneden komt. De laatste meters zijn ronduit spectaculair omdat hij zich als het ware uit de lucht laat vallen, om vervolgens toch keurig op zijn pootjes te landen.

Ondanks zijn luchtcapriolen is de veldleeuwerik een typische grondvogel. Zijn nest bevindt zich op de grond, vaak in open plekken in bijvoorbeeld graslanden. Die vormen een ideale bergplaats voor de donkergrijs gespikkelde eieren. De veldleeuwerik was vroeger een van onze meest voorkomende broedvogels. Maar omdat hooilanden steeds moeilijker te vinden zijn, is het aantal broedparen enorm afgenomen. Daarom staat de veldleeuwerik inmiddels op de rode lijst van beschermde diersoorten.