Wie zich er de afgelopen tijd over heeft verbaasd dat de woerden van de wilde eend alle afstanden waggelend aflegden en nooit hun vleugels uitsloegen, moet weten dat de mannetjeseenden zich op de balts voorbereidden.

Droegen ze in de voorafgaande maanden een onopvallend ‘jasje’ dat op dat van de vrouwtjes leek, nu krijgen ze geleidelijk aan een schitterend verenkleed.

Tijdens de rui, die tot in december duurt, kunnen ze niet vliegen omdat de slagpennen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Als de winter wat verder gevorderd is, begint de balts.

 

Anderen lezen ook:  Herfstbloeiers laatste nectarbron voor trekvlinders