We zien de meerkoet op veel plaatsen in Nederland. Iedereen kent de strijdlustige watervogel, maar deze 12 weetjes wist je vast nog niet!

Weetje 1

Een volwassen meerkoet kan 40 centimeter groot worden. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de typische rode ogen, de witte snavel en de opvallende witte voorhoofdsplaat. Vanwege deze plaat worden meerkoeten in sommige streken ook wel bleshoenders genoemd.

Weetje 2

Het duurt 8 tot 9 weken tot de jonge meerkoet voor het eerst gaat vliegen. Hij moet dan vaak vanaf het water starten. Aan zijn stuntelige pogingen is duidelijk te zien dat het geen echte vlieger is.

Weetje 3

Een zwaan is 20 keer zwaarder dan de meerkoet. Desondanks zal de meerkoet de veel grotere zwaan aanvallen als hij gestoord wordt of zich bedreigd voelt.

Weetje 4

Vrouwtjesmeerkoeten kunnen 800 tot 1000 gram zwaar worden. Het mannetje weegt slechts 600 gram, maar heeft wel een grotere voorhoofdsplaat.

Weetje 5

15 seconden lang kan de meerkoet op zoek naar voedsel onder water blijven. Ter vergelijking: een krooneend houdt het tot 30 seconden vol.

Twee meerkoeten

Weetje 6 over de meerkoet

Het vrouwtje broedt 22 dagen op de vier tot twaalf eieren die ze in april legt. De kuikens hebben zwarte veren maar nog geen witte voorhoofdsplaat (zie de foto).

Weetje 7

500.000 broedparen leven er naar schatting in heel Midden-Europa. Tot de landen waar meer dan 100.000 broedparen voorkomen, behoort ook Nederland. De meerkoet wordt daarmee niet als bedreigde soort beschouwd.

Weetje 8

Aan elke teen van de meerkoet zitten 3 zwemlobben. Daardoor kan hij in het water uitstekend peddelen. Veel andere vogels die in en rond het water leven hebben doorlopende zwemvliezen tussen hun tenen.

Anderen lezen ook:  11 weetjes over de koninginnenpage

Weetje 9

80 procent van de meerkoetkuikens sterft in het eerste jaar na de geboorte. Van de jongen die het wel redden, overleeft slechts de helft het daaropvolgende jaar.

Weetje 10

Het nest van de meerkoet is 20 centimeter groot. Het is gemaakt van riet, takjes en bladeren en drijft dicht bij de oever, waaraan het met halmen vastgemaakt is. Aan de kant van het water heeft het nest vaak een soort ‘opritje’.

Weetje 11

1400 meter boven de zeespiegel komen er nog meerkoeten voor. Zij prefereren ondiepe plassen, vochtige gebieden en vijvers, en over het algemeen water met een rietgordel en veel waterplanten.

Weetje 12

40 tot 60 dagen na de geboorte, zo lang worden de kuikens door hun moeder verzorgd. Zij bedelen dan constant met piepende geluidjes om voer en zijn al vanaf een grote afstand te horen.

 

Klik hier om nog meer te weten te komen over dieren in de natuur