Het schaap is natuurlijk een dier dat wij veel zien in ons kikkerlandje. Wist jij deze feitjes over schapen al?

Wist je dat…

er 970 schapenrassen wereldwijd bekend zijn? Wij kennen hier vooral de heide- en weideschapen, die weer zijn onderverdeeld in vlees- en melkschapen. Bekende, en ooit bijna verdwenen rassen zijn het Drents heideschaap en het Mergellandschaap, een weideschaap. Andere rassen zijn onder meer het Belgisch melkschaap, de zwartbles en de Texelaar.

Wist je dat…

een schaap 15 tot 20 jaar oud kan worden? Deze leeftijd halen de meeste schapen echter niet. Dit is om de simpele reden dat ze eerder geslacht worden. Overigens verliest een bejaard schaap ook steeds meer tanden en kiezen, waardoor hij niet goed meer kan eten.

Wist je dat…

Nederland 1,1 miljoen schapen telde in 2010? Toch is Nederland, in tegenstelling tot vroeger, allang geen echt schapenland meer. Dat is Australie: daar lopen 150 miljoen schapen rond, tegenover 20 miljoen mensen. Schapeneiland Texel is er nog wel! Daar wonen bijna evenveel schapen als mensen: 14.000.

kudde schapen

Wist je dat…

de vacht van een Devon and Cornwall Longwool 25 kilogram kan wegen? Maar niet alle schapen dragen zo’n zware vacht. Zo weegt de vacht van de Hebridean ‘slechts’ ruim 2 kilo.

Wist je dat…

de dracht gemiddeld 150 dagen duurt tot de ooi haar jongen ter wereld brengt? De worp bestaat meestal uit 1 tot 3 lammetjes. De pasgeborene(n) drinken al binnen een half uur na de geboorte melk bij hun moeder.

Wist je dat.. 

er al in het jaar 7500 voor Christus herders waren die schapen hielden? Dit was ongeveer rond dezelfde tijd dat mensen ook geiten gingen houden en daarmee behoren deze twee dieren tot de vroegst gedomesticeerde dieren. De herders trokken met hun kudde rond om overbegrazing tegen te gaan. Het idee om schapen te laten grazen in afgezette weides werd echter pas in de late Middeleeuwen (1300-1500 na Christus) geïntroduceerd.

Anderen lezen ook:  Taart voor de vogels

Wil je nog meer weetjes over andere boerderijdieren? Lees het dan hier.